Česká PIC
Hungarian version HU
Seminář Jihlava

Prezentační materiály ze semináře Česká PIC

Jihlava 23.5.2023


Současný plemenářský program PIC
Craig R.G.Lewis

Novinky České PIC v mateřské a otcovské genetice
Ing. Pavel Mezera, Česká PIC s.r.o.

Nejnovější doporučení pro výživu a krmení prasnic PIC
Jordi Camp Montoro, PIC Nutritionist

Využití měřítka kaliper pro stanovení kondice a krmných dávek prasnic Camborough
Ing. Lumír Boščík, Česká PIC s.r.o.

Nové trendy v technologii krmení výkrmových prasat – poznatky z českých farem
Ing. Ondřej Šťastný, BD Tech a.s.