Česká PIC
Hungarian version HU

Genetika PIC se orientuje na celkový ekonomický přínos pro chovatele. Naším cílem je dosahovat maximální efektivity v každé etapě výroby vepřového masa. Farmářům umožňujeme produkci vepřového masa špičkové kvality, při zachování nízkých produkčních nákladů.

Česká PIC s.r.o. je frenčízou mezinárodní plemenářské společnosti PIC, která byla založena anglickými farmáři v roce 1962.

PIC se stala postupně celosvětově nejrozšířenější plemenářskou firmu. Ročně se na světě vykrmí více než 150 mil jatečních prasat s genetikou PIC.

PIC spolu se svojí mateřskou organizací Genus Plc. každoročně investuje značné prostředky do výzkumu a vývoje. Nejnovější poznatky z oblasti genetiky jsou aplikovány při selekční práci. ​

Česká PIC je velmi úzce napojena na genetický pokrok PIC prostřednictvím dovozu prarodičovských kanců z genetických nukleových chovů PIC.

V České republice produkujeme prarodičovské i rodičovské prasničky, inseminační dávky i finální kance. Česká PIC působí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, pravidelně však vyvážíme plemenný materiál do dalších deseti evropských zemí.

PRODUKTY
Česká PIC dodává chovatelům mateřskou genetiku ve formě prasniček rodičovské i prarodičovské generace. Chovatel se může rozhodnout zcela uzavřít farmu pro další nákup prasniček.

V tomto případě PIC zajistí dodávku sperma prapra a pra-rodičovských kanců a poskytne chovateli všestrannou technickou podporu,

V případě finálních kanců dodáváme:

 • inseminační dávky
 • kance pro inseminační stanice
 • kance do přirozené plemenitby

PRASNIČKA CAMBOROUGH

pro nejlepší ekonomiku

Camborough® je ideální prasnička pro farmáře, kteří hledají spojení mezi vysokou plodností a nízkými náklady na vyprodukované sele.

camborough obrazek

K základním přednostem patří:

 • Plodnost
  • velké a vyrovnané vrhy
  • vitální selata
  • výborná mléčnost
 • Efektivita
  • nízký věk při prvním zapuštění
  • nízká spotřeba krmiva u prasnic
  • potomstvo s výbornou konverzí, vysokými přírůstky a optimálním zpeněžením
 • Vitalita a odolnost
  • dlouhověkost
  • nízká mortalita prasnic
  • vysoká celoživotní užitkovost​

PRASNIČKA PIC X54

Prasnička s pokročilou dánskou genetikou

je výsledkem strategické spolupráce mezi PIC a dánským nukleovým chovem Avlscenter Møllevang.

Populace Møllevangu byla začleněna do plemenářského programu PIC. V souladu s programem PIC byla pozornost zaměřena zejména na co nejdůkladnější sběr dat a jejich nejlepší možné využití prostřednictvím genetických technologií.

Výsledkem spolupráce je produkt, který komerčním zákazníkům nabízí maximální potenciál užitkovosti.

Hlavní ukazatele ziskovosti:
 • uniformnější vrhy
 • vyšší porodní hmotnost selat
 • více funkčních struků
 • pevnější končetiny
 • méně vrozených vad
x54 obrazek

KANEC PIC 408

pro nejlepší ekonomiku

pic 408 obrazek

PIC®408 je volbou pro producenty selat a výkrmce, kteří chtějí zvýšit celkovou ekonomiku své farmy optimálním využitím krmiva a produkcí dobře rostoucích selat a jatečních prasat. Přitom se plně využívá osvědčených předností genofondu pietrain.

Hlavní ukazatele ziskovosti:

 • odolná, dobře rostoucí jateční prasata
 • jasná výhoda ve využití krmiva
 • vitální selata
 • nižší mortalita do odstavu i během výkrmu
 • vynikající zmasilost a excelentní jateční tělo
 • plynulý a bezproblémový výkrm

KANEC PIC 337

Celosvětově nejúspěšnější kanec PIC

Poskytuje chovatelům potenciál nevyššího zisku. Díky své výjimečné užitkovosti dosahované na farmách i u zpracovatelů je naším celosvětově nejprodávanějším finálním kancem.

Je nejlepší volbou zejména pro chovatele, kteří požadují vynikající konverzi krmiva při výkrmu do vysokých porážkových hmotností. Je selektován tak, abych produkoval uniformní potomstvo. Vynikající kanec pro profesionální producenty.

Hlavní ukazatele ziskovosti:

 • excelentní konverze krmiva
 • vynikající užitkovost do vysokých porážkových hmotností​
 • vysoký přírůstek
 • dobrá jateční těla
pic 337 obrazek

KANEC PIC 410

Spojení zmasilosti, odolnosti a růstu

pic 410 obrazek

Toto plemeno ocení producenti, kteří požadují vysokou výtěžnost hlavních masitých částí, ale současně také odolnost prasat, růstové schopnosti a celkovou ekonomiku. Je to vynikající kanec pro jateční účely.

Hybridní kanec, který vznikl na základě dvou linií PIC. Jejich křížením došlo ke spojení výborné zmasilosti na straně jedné a vysokého denního přírůstku na straně druhé.

Hlavní ukazatele ziskovosti:

 • výborná konverze
 • odolnost
 • excelentni zmasilost
 • vynikající jateční tělo
 • vysoká obrátka ve výkrmu a ziskovost
 • více prasat prodaných bez srážky v cen

KANEC PIC 800

Zlatý chovatelský standard pro plemeno durok

Kanec PIC 800 je výsledkem mnoha let šlechtitelské práce zaměřené na vlastnosti jako jsou odolnost, přírůstek a kvalita vepřového masa. PIC 800 vznikl sloučením dvou celosvětově nejlepších populací duroka. Genetický pokrok je jasně vidět na farmách zákazníků.

V investicích do šlechtění stále pokračujeme. Zvýšením populace duroka jsme rozšířili šlechtitelskou základnu a zvýšili kapacitu našeho programu na testaci prasat kříženců. Zahájili jsme selekci s důrazem na křehkost masa a hlavní masité části. Tento vývoj dokazuje naši snahu pomoci výrobcům vepřového masa a odpovídá našemu mottu: Never Stop Improving (Neustále se zlepšovat)

Hlavní ukazatele ziskovosti:

 • vynikající růstová schopnost
 • excelentní konverze krmiva
 • vynikající odolnost a vitalita
 • více prasat prodaných bez cenové srážky
 • vynikající kvalita masa
pic 800 obrazek
NAŠI PARTNEŘI

ROZMNOŽOVACÍ CHOVY

Česká PIC spolupracuje s firmami, které za smluvně stanovených podmínek produkují zdravý plemenný materiál, který PIC odkupuje pro potřebu svých zákazníků.

Plemenné prasničky rodičovské i prarodičovské generace produkuje pro Českou PIC několik farem, všechny mají vysoký zdravotní statut, řídí se zooveterinárními pravidly PIC a podrobují se pravidelnému veterinárnímu monitoringu.

Tyto chovy jsou prosté PRRS a Mykoplazmy hyopneumoniae, patří mezi ně rozmnožovací a šlechtitelské chovy ve společnostech:

VLASTNÍ PRODUKČNÍ FARMA

Plemenné rodičovské kance produkuje Česká PIC na vlastní farmě v NÁHLOVĚ, také tato farma má vysoký zdravotní statut, který je pravidelně monitorován.


INSEMINAČNÍ STANICE

 • ISKA Albrechtice
 • Inseminační stanice kanců Žabčice
 • Pig Improvement Magyarorság Kft

produkují pro naše zákazníky inseminační dávky. Na stanicích jsou ustájeni výhradně kanci PIC.

SMLUVNÍ PARTNEŘI

Inseminační dávky finálních kanců s genetikou PIC je možné získat také od:

 • CHOVSERVIS a.s., Inseminační stanice kanců Kout na Šumavě
PODPORA

PICTraq

Umožňuje chovatelům přístup do globální databáze PIC, která shromažďuje informace o příbuznosti zvířat, vlastní užitkovosti a informace o genotypu získané analýzou DNA, pro všechny relevantní znaky u všech základních linií PIC. Na základě dostupných informací a příbuznosti zvířat jsou přepočítávány plemenné hodnoty pro všechny relevantní znaky u čistokrevných zvířat všech základních linií PIC. Databáze PICTraq umožňuje chovatelům provádět čistokrevnou plemenitbu a rozhodovat o selekci prasniček a brakaci prarodičovských prasnic, aby se maximalizoval genetický pokrok a ekonomický profit.

PORADENSTVÍ

Spokojenost zákazníků je prvořadým cílem České PIC. Pracovníci PIC jsou připraveni poskytnout odbornou pomoc přímo na farmách, která se týká všech aspektů výroby prasat.


PIGMONITOR

Pro management stáda využívají naši zákazníci od roku 2017 software evidence událostí s názvem PigMonitor. Tento program je postavený českými vývojáři na míru dle současných potřeb a požadavků chovatelů. Je založen na moderní technologii NodeJS. Jeho hlavními přednostmi je intuitivní ovládání a velmi rychlé odezvy.

Celé řešení běží v cloudu, díky čemuž není od farem vyžadována žádná složitá počítačová infrastruktura, odpadá jakákoliv údržba programu nebo jeho instalace či zálohování dat.

REGISTR PRASAT

Registr prasat vyvinula Česká PIC, získal jako jeden z prvních produktů tohoto druhu certifikát ČSMSCH ověřující, že tento produkt splňuje všechny náležitosti vyhlášky MZe ČR č. 357/2001 Sb., na jejímž základě vznikla chovatelům prasat povinnost označovat a vést evidenci chovaných prasat.

Registr prasat je k dispozici zdarma ke stažení a použití pro všechny zájemce. Jedná se o jednoduchou aplikaci, provozovanou v prostředí MS Access. Můžete si zvolit zda hlášení budete zasílat formou tiskových sestav nebo formou datového souboru.

kotva navigace invisible, dulezita pro spravny offset odkazu vis css h6
KONTAKT

Sídlo společnosti:

Česká PIC s.r.o.       navigate to PIC
Maříkova 2215/5a   
621 00 Brno

IČ:        6348 6717
DIČ:     CZ63486717
email:    info@ceskapic.cz
telefon:  777 602 848
dat. schr:   v9yxhcc

Farma Náhlov   navigate to Nahlov
Česká PIC s.r.o
463 52 Osečná

vedoucí farmy: Petr Kostenko
tel.: 777 602 851
e-mail: petr.kostenko@ceskapic.cz

Reg číslo hosp.: CZ 5101 119
ISKA Albrechtice   navigate to ISKA
Hladná 12
398 11 Albrechtice nad Vltavou

tel. stanice:   382 288 141
Milan Štverák:  603 283 420
e-mail: info@iska.cz

Reg číslo hosp.: CZ 3107 5680
Inseminační stanice    navigate
kanců Žabčice s.r.o.
Průmyslová 552
664 63 Žabčice

tel. stanice:    778 735 953
Pavel Mareček: 602 516 062
e-mail: isk.zabcice@volny.cz

Reg číslo hosp.: CZ 6205 1510
Pig Improvement    navigate
Magyarorság Kft.
0217 hrzs
2191 Bag
Hungary

Sandor Olajos: +36 209 815 877
e-mail: sandor.olajos@ceskapic.cz