Česká PIC
HU
Usilujeme o to, aby naši zákazníci tvořili elitu mezi chovateli prasat.

program profit plus

vám garantuje přednostní dodávky nejlepších finálních kanců

Genetika PIC se orientuje na celkový ekonomický přínos pro chovatele. Naším cílem je dosahovat maximální efektivity v každé etapě výroby vepřového masa. Farmářům umožňujeme produkci vepřového masa špičkové kvality, při zachování nízkých produkčních nákladů.

Česká PIC s.r.o. je frenčízou mezinárodní plemenářské společnosti PIC, která byla založena anglickými farmáři v roce 1962.

PIC se stala postupně celosvětově nejrozšířenější plemenářskou firmu. Ročně se na světě vykrmí více než 150 mil jatečních prasat s genetikou PIC.

PIC spolu se svojí mateřskou organizací Genus Plc. každoročně investuje značné prostředky do výzkumu a vývoje. Nejnovější poznatky z oblasti genetiky jsou aplikovány při selekční práci. ​

Česká PIC je velmi úzce napojena na genetický pokrok PIC prostřednictvím dovozu prarodičovských kanců z genetických nukleových chovů PIC.

V České republice produkujeme prarodičovské i rodičovské prasničky, inseminační dávky i finální kance. Česká PIC působí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, pravidelně však vyvážíme plemenný materiál do dalších deseti evropských zemí.