Česká PIC
Hungarian version HU
Seminář Humpolec

Prezentační materiály ze semináře Česká PIC

Humpolec 15.5.2024


Současný trh prasat v Evropě
Gianluca Avino, PIC Europe

Doporučení pro výživu a krmení prasat PIC v odchovu a výkrmu
Jordi Camp Montero, PIC Europe Nutritionist

Současná prasnice Camborough
Lumír Boščík, Česká PIC

Ochrana farmy před AMP, praktické příklady efektivní ochrany a příklad rozmnožovacího chovu, který 3,5 roku produkoval plemenná zvířata v zóně II
Denise Wullner, veter. lékař PIC Německo