HU
PRODUKTY

Česká PIC dodává chovatelům mateřskou genetiku ve formě prasniček rodičovské i prarodičovské generace. Chovatel se může rozhodnout zcela uzavřít farmu pro další nákup prasniček.

V tomto případě PIC zajistí dodávku sperma prapra a pra-rodičovských kanců a poskytne chovateli všestrannou technickou podporu,

V případě finálních kanců dodáváme:

 • inseminační dávky
 • kance pro inseminační stanice
 • kance do přirozené plemenitby

PRASNIČKA CAMBOROUGH

pro nejlepší ekonomiku

Camborough® je ideální prasnička pro farmáře, kteří hledají spojení mezi vysokou plodností a nízkými náklady na vyprodukované sele.

camborough obrazek

K základním přednostem patří:

 • Plodnost
  • velké a vyrovnané vrhy
  • vitální selata
  • výborná mléčnost
 • Efektivita
  • nízký věk při prvním zapuštění
  • nízká spotřeba krmiva u prasnic
  • potomstvo s výbornou konverzí, vysokými přírůstky a optimálním zpeněžením
 • Vitalita a odolnost
  • dlouhověkost
  • nízká mortalita prasnic
  • vysoká celoživotní užitkovost​

PRASNIČKA PIC X54

Prasnička s pokročilou dánskou genetikou

je výsledkem strategické spolupráce mezi PIC a dánským nukleovým chovem Avlscenter Møllevang.

Populace Møllevangu byla začleněna do plemenářského programu PIC. V souladu s programem PIC byla pozornost zaměřena zejména na co nejdůkladnější sběr dat a jejich nejlepší možné využití prostřednictvím genetických technologií.

Výsledkem spolupráce je produkt, který komerčním zákazníkům nabízí maximální potenciál užitkovosti.

Hlavní ukazatele ziskovosti:
 • uniformnější vrhy
 • vyšší porodní hmotnost selat
 • více funkčních struků
 • pevnější končetiny
 • méně vrozených vad
x54 obrazek

KANEC PIC 408

pro nejlepší ekonomiku

pic 408 obrazek

PIC®408 je volbou pro producenty selat a výkrmce, kteří chtějí zvýšit celkovou ekonomiku své farmy optimálním využitím krmiva a produkcí dobře rostoucích selat a jatečních prasat. Přitom se plně využívá osvědčených předností genofondu pietrain.

Hlavní ukazatele ziskovosti:

 • odolná, dobře rostoucí jateční prasata
 • jasná výhoda ve využití krmiva
 • vitální selata
 • nižší mortalita do odstavu i během výkrmu
 • vynikající zmasilost a excelentní jateční tělo
 • plynulý a bezproblémový výkrm

KANEC PIC 337

Celosvětově nejúspěšnější kanec PIC

Poskytuje chovatelům potenciál nevyššího zisku. Díky své výjimečné užitkovosti dosahované na farmách i u zpracovatelů je naším celosvětově nejprodávanějším finálním kancem.

Je nejlepší volbou zejména pro chovatele, kteří požadují vynikající konverzi krmiva při výkrmu do vysokých porážkových hmotností. Je selektován tak, abych produkoval uniformní potomstvo. Vynikající kanec pro profesionální producenty.

Hlavní ukazatele ziskovosti:

 • excelentní konverze krmiva
 • vynikající užitkovost do vysokých porážkových hmotností​
 • vysoký přírůstek
 • dobrá jateční těla
pic 337 obrazek

KANEC PIC 410

Spojení zmasilosti, odolnosti a růstu

pic 410 obrazek

Toto plemeno ocení producenti, kteří požadují vysokou výtěžnost hlavních masitých částí, ale současně také odolnost prasat, růstové schopnosti a celkovou ekonomiku. Je to vynikající kanec pro jateční účely.

Hybridní kanec, který vznikl na základě dvou linií PIC. Jejich křížením došlo ke spojení výborné zmasilosti na straně jedné a vysokého denního přírůstku na straně druhé.

Hlavní ukazatele ziskovosti:

 • výborná konverze
 • odolnost
 • excelentni zmasilost/li>
 • vynikající jateční tělo
 • vysoká obrátka ve výkrmu a ziskovost
 • více prasat prodaných bez srážky v cen

KANEC PIC 800

Zlatý chovatelský standard pro plemeno durok

Kanec PIC 800 je výsledkem mnoha let šlechtitelské práce zaměřené na vlastnosti jako jsou odolnost, přírůstek a kvalita vepřového masa. PIC 800 vznikl sloučením dvou celosvětově nejlepších populací duroka. Genetický pokrok je jasně vidět na farmách zákazníků.

V investicích do šlechtění stále pokračujeme. Zvýšením populace duroka jsme rozšířili šlechtitelskou základnu a zvýšili kapacitu našeho programu na testaci prasat kříženců. Zahájili jsme selekci s důrazem na křehkost masa a hlavní masité části. Tento vývoj dokazuje naši snahu pomoci výrobcům vepřového masa a odpovídá našemu mottu: Never Stop Improving (Neustále se zlepšovat)

Hlavní ukazatele ziskovosti:

 • vynikající růstová schopnost
 • excelentní konverze krmiva
 • vynikající odolnost a vitalita
 • více prasat prodaných bez cenové srážky
 • vynikající kvalita masa
pic 800 obrazek