HU
TECHNICKÁ PODPORA

PORADENSTVÍ

Spokojenost zákazníků je prvořadým cílem České PIC. Pracovníci PIC jsou připraveni poskytnout odbornou pomoc přímo na farmách, která se týká všech aspektů výroby prasat.


PICTraq

Umožňuje chovatelům přístup do globální databáze PIC, která shromažďuje informace o příbuznosti zvířat, vlastní užitkovosti a informace o genotypu získané analýzou DNA, pro všechny relevantní znaky u všech základních linií PIC. Na základě dostupných informací a příbuznosti zvířat jsou přepočítávány plemenné hodnoty pro všechny relevantní znaky u čistokrevných zvířat všech základních linií PIC. Databáze PICTraq umožňuje chovatelům provádět čistokrevnou plemenitbu a rozhodovat o selekci prasniček a brakaci prarodičovských prasnic, aby se maximalizoval genetický pokrok a ekonomický profit.

PIGMONITOR

Pro management stáda využívají naši zákazníci od roku 2017 software evidence událostí s názvem PigMonitor. Tento program je postavený českými vývojáři na míru dle současných potřeb a požadavků chovatelů. Je založen na moderní technologii NodeJS. Jeho hlavními přednostmi je intuitivní ovládání a velmi rychlé odezvy.

Celé řešení běží v cloudu, díky čemuž není od farem vyžadována žádná složitá počítačová infrastruktura, odpadá jakákoliv údržba programu nebo jeho instalace či zálohování dat.

REGISTR PRASAT

Registr prasat vyvinula Česká PIC, získal jako jeden z prvních produktů tohoto druhu certifikát ČSMSCH ověřující, že tento produkt splňuje všechny náležitosti vyhlášky MZe ČR č. 357/2001 Sb., na jejímž základě vznikla chovatelům prasat povinnost označovat a vést evidenci chovaných prasat.

Registr prasat je k dispozici zdarma ke stažení a použití pro všechny zájemce. Jedná se o jednoduchou aplikaci, provozovanou v prostředí MS Access. Můžete si zvolit zda hlášení budete zasílat formou tiskových sestav nebo formou datového souboru.