HU
PARTNEŘI

VLASTNÍ PRODUKČNÍ FARMA

Plemenné rodičovské kance produkuje Česká PIC na vlastní farmě v NÁHLOVĚ, také tato farma má vysoký zdravotní statut, který je pravidelně monitorován.


INSEMINAČNÍ STANICE

  • ISKA Albrechtice
  • IS Žabčice

produkují pro naše zákazníky inseminační dávky. Na stanicích jsou ustájeni výhradně kanci PIC.

ROZMNOŽOVACÍ CHOVY

Česká PIC spolupracuje s firmami, které za smluvně stanovených podmínek produkují zdravý plemenný materiál, který PIC odkupuje pro potřebu svých zákazníků.

Plemenné prasničky rodičovské i prarodičovské generace produkuje pro Českou PIC několik farem, všechny mají vysoký zdravotní statut, řídí se zooveterinárními pravidly PIC a podrobují se pravidelnému veterinárnímu monitoringu.

Tyto chovy jsou prosté PRRS a Mykoplazmy hyopneumoniae, patří mezi ně rozmnožovací a šlechtitelské chovy ve společnostech:

  • MYDLÁŘKA a.s., farma Neštětice
  • TAGROS Troubelice a.s., farma Troubelice
  • ZOD Němčice, farma Chvalovice
  • Karakai – Zs Agrár Kft. (Maďarsko)

SMLUVNÍ PARTNEŘI

Inseminační dávky finálních kanců s genetikou PIC je možné získat také přímo od smluvních partnerů:

  • CHOVSERVIS a.s. (Česká republika)
  • VIVAGEN AI Kft. (Maďarsko).