Přístup PIC ke zdraví

Smyslem veterinárního programu PIC je zajistit bezpečnou distribuci genetického pokroku. Ve spolupráci se zákazníky a jejich veterinárními lékaři se PIC snaží o to, aby s dodávkami plemenných zvířat a inseminačních dávek nedocházelo k přenosu ekonomicky významných onemocnění do stád zákazníků. Komunikace PIC se zákazníky a jejich veterinárními poradci je otevřená a poctivá. 
 

Základ zdravotního programu PIC

Zdravotní program PIC je založen na uplatňování čtyř principů, které provázejí společnost již od jejího založení v roce 1962:

 1. Zakládání zdravých chovů
  Nukleové a rozmnožovací chovy PIC a inseminační stanice PIC byly vždy zakládány na lokalitách vyhovujících po zooveterinární stránce, přičemž vždy vznikaly novým naskladněním (repopulací) zvířaty nejvyššího zdravotního statutu.
 2. Ochrana chovů před zavlečením onemocnění
  Všechny nukleové a rozmnožovací chovy PIC a inseminační stanice PIC dodržují striktní zooveterinární předpisy
 3. Dohled a monitoring
  PIC trvale monitoruje zdravotní stav a zooveterinární bariéry ve všech chovech a inseminačních stanicích.
 4. Nouzové plány
  PIC má připraveny nouzové plány pro případ, že se vyskytnou problémy u chovů
  dodávajících genetiku PIC. Cílem těchto plánů je bránit přesunu onemocnění v rámci  pyramidy PIC, stejně jako do chovů zákazníků.  

 

Proč je zdraví důležité?

Onemocnění prasat přinášejí vysoké náklady spojené s léčením, současně jsou však jedním z hlavních faktorů, které zabraňují plnému využití genetického potenciálu prasat.

 
Dobré zdraví znamená pro chovatele nízké náklady, současně mu umožňuje dosahovat vysokou a dobře předvídatelnou produkci. Vysoká úroveň zdraví současně napomáhá k celkové pohodě prasat a v neposlední řadě přispívá k dobrému pocitu lidí, kteří se zvířaty pracují. Ošetřovatelé na farmách si nepřejí, aby prasata, o která se starají, trpěla jakýmikoliv nemocemi.