Populace Møllevangu byla začleněna do plemenářského programu PIC. V souladu s programem PIC byla pozornost zaměřena zejména na co nejdůkladnější sběr dat a jejich nejlepší možné využití prostřednictvím genetických technologií. Výsledkem spolupráce je produkt, který komerčním zákazníkům nabízí maximální potenciál užitkovosti. 

  • uniformnější vrhy  

  • vyšší porodní hmotnost selat

  • více funkčních struků

  • pevnější končetiny

  • méně vrozených vad

  • zvýšení přesnosti selekce a rychlejší genetický pokrok díky využití genomické platformy PIC

Hlavní ukazatele ziskovosti

Česká PIC s.r.o. , Maříkova 2215/5a, 621 00 Brno,   

 IČ:63486717,  DIČ: CZ63486717