Naši zákazníci mohou pro své potřeby zdarma využívat softwarové nástroje a přistupovat do chovatelských databázi.

Pro management stáda využívají naši zákazníci od roku 2017 software evidence událostí s názvem PigMonitor.  Tento program je postavený českými vývojáři na míru dle současných potřeb a požadavků chovatelů. Je založen na moderní technologii NodeJS. Jeho hlavními přednostmi je intuitivní ovládání a velmi rychlé odezvy.

 

Celé řešení běží v cloudu, díky čemuž není od farem vyžadována žádná složitá počítačová infrastruktura, odpadá jakákoliv údržba programu nebo jeho instalace či zálohování dat.

Registr prasat vyvinula Česká PIC, získal jako jeden z prvních produktů tohoto druhu certifikát ČSMSCH ověřující, že tento produkt splňuje všechny náležitosti vyhlášky MZe ČR č. 357/2001 Sb., na jejímž základě vznikla chovatelům prasat povinnost označovat a vést evidenci chovaných prasat. 

Registr prasat je k dispozici zdarma ke stažení a použití pro všechny zájemce. Jedná se o jednoduchou aplikaci, provozovanou v prostředí MS Access. Můžete si zvolit zda hlášení budete zasílat formou tiskových sestav nebo formou datového souboru.


Umožňuje chovatelům přístup do globální databáze PIC, která shromažďuje informace o příbuznosti zvířat, vlastní užitkovosti a informace o genotypu získané analýzou DNA,  pro všechny relevantní znaky u všech základních linií PIC. Na základě dostupných informací a příbuznosti zvířat jsou přepočítávány plemenné hodnoty pro všechny relevantní znaky u čistokrevných zvířat všech základních linií PIC. Databáze PICTraq umožňuje chovatelům provádět čistokrevnou plemenitbu a rozhodovat o selekci prasniček a brakaci prarodičovských prasnic, aby se maximalizoval genetický pokrok a ekonomický profit.

Česká PIC s.r.o. , Maříkova 2215/5a, 621 00 Brno,   

 IČ:63486717,  DIČ: CZ63486717