Registr prasat

Od 1. dubna 2002 vstoupila v platnost vyhláška MZe ČR č. 357/2001 Sb.o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu. Od stejného data tak vznikla chovatelům prasat povinnost označovat a vést evidenci chovaných prasat. Více se o této povinnost můžete dočíst např. na stánkách  www.agroweb.cz.

Registr prasat, který vyvinula Česká PIC, získal jako jeden  z prvních produktů tohoto druhu certifikát ČSMSCH ověřující, že tento produkt splňuje všechny náležitosti výše uvedené vyhlášky.

Registr prasat je k dispozici zdarma ke stažení a použití pro všechny zájemce.

Jedná se o jednoduchou aplikaci, provozovanou v prostředí MS Access. Můžete si zvolit zda hlášení budete zasílat formou tiskových sestav nebo formou datového souboru.

Pro stažení a další informace přejděte na web Registru prasat.