Produkty

PIC vlastní řadu unikátních genetických linií, jejichž kombinací jsou vytvářeny produkty, které odpovídají požadavkům jednotlivých segmentů trhu a dokáží uspokojit požadavky producentů, zpracovatelů i konzumentů vepřového masa. Tyto linie jsou neustále zdokonalovány za použití nejmodernejších poznatků kvantitativní a kvalitativní genetiky.

Transfer PIC genetiky je realizován buď: