PIC 408

PIC 408
Poskytuje svým potomkům špičkovou kvalitu jatečních těl, odolnost, vysokou růstovou schopnost a zajišťuje výbornou celkovou ekonomiku.

 

Vynikající linie pietraina pro větší produkci svaloviny s menší spotřebou krmiva

  • se všemi přednostmi klasického pietraina poskytujícího výbornou zmasilost
  • a navíc jasný náskok ve vitalitě, odolnosti, v konverzi krmiva a růstovém potenciálu zvláště ve vysokých porážkových hmotnostech

 

PIC® 408 – Pietrain bez kompromisů 

Je nejlepší volbou pro producenty selat a výkrmce, kteří chtějí zvýšit celkovou ekonomiku své farmy optimálním využitím krmiva a produkcí dobře rostoucích selat a jatečních prasat. Přitom se plně využívá osvědčených přednosti genofondu pietrain.

 

PIC® nabízí tento produkt ve dvou variantách:

 

PIC® 408G
PIC® 408M
  • zaměřený na celkovou ekonomiku s důrazem na přírůstek, konverzi krmiva a odolnost
  • je zachována vysoká zmasilost
  • pouze genotyp NN
  • vysoce zmasilá varianta v rámci rodiny PIC 408
  • sekundární důraz je kladen na přírůstek
  • převážně genotyp NN

 

 

 

Polní výrknové testy(1)
07/2015 - 06/2017
PIC® 408 x Camborough®
prasničky
a kastráti
prasničky
a kanci
počet prasat 14.166 9.453
jateční hmotnost, kg 96,1 95,3
dny výkrmu 185 181
celoživotní přírůstek JUT, g 523 530
denní přírůstek (2), g 939 965
denní přírůstek (3), g 866 888
kýta, kg 19,0 18,9
kotleta, kg 7,6 7,6
zmasilost boku, % 58,1 60,1
AutoFOM-IXP/kg JUT (4) 1,004 1,009

(1) "Top-Genetik-Prüfung" získané z "Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung"

(2) 30 kg v 85 dnech, 79% výtěžnost

(3) 30 kg v 77 dnech, 79 % výtěžnost

(4) maska Westfleisch, AutoFOM III

 

 

Výsledky zákazníků a testačních farem PIC®: 
vitální selata, odolná jateční prasata
ztráty na porodně *, % Ø 5 % méně
ztráty ve výkrmu*, % Ø 1 % méně
Polní výkrmové testy(1):
07/2015-06-2017:
PIC 408 x Camborough

* srovnání s pietrainem v plem. knize