Poradenství 

PIC si velmi dobře uvědomuje, že péče o zákazníka je základním kamenem dobrého obchodu a proto je pro PIC spokojenost zákazníků prvořadým cílem.

K plnému využití biologického potenciálu genetiky PIC je někdy důležité přizpůsobit či zlepšit systém managementu chovu, výživu, podmínky ustájení atd. Kvalifikovaní pracovníci PIC jsou vždy ochotni poskytnout zákazníkům potřebné konzultace či poradenství ve všech aspektech chovu prasat.