PICtraq

Databáze PICtraqTM, která tvoří základnu pro výpočty plemenných hodnot i indexů plemenných zvířat, využívá v současné době údaje z více než 8 milionů zvířat z celého světa, přičemž u zvířat zařazených v plemenitbě je znám původ 25 generací. Velikostí základny, délkou a celosvětovým využíváním se PICtraqTM výrazně odlišuje od jiných softwarových aplikací.

PICtraqTM nabízí podporu pro každodenní faremní práci, přičemž jde o „živý“ systém, v němž je možné mít – vedle standardních nabídek menu - nadefinované vlastní typy sestav, grafických vyhodnocení, signálních hlášení, připařovacích plánů, kontroly nežádoucí příbuzenské plemenitby apod. Samozřejmostí je kontrola správnosti zadávaných dat. Pro využití programu stačí běžně využívané počítače, které jsou připojeny k internetu.

Praktickým příkladem využití databázových informací je plemenná hodnota pro přežitelnost selat do odstavu, na kterou byl na žádost zákazníků od roku 2004 zvýšen selekční tlak, což s sebou již v krátké době přineslo významné úspěchy