Naši partneři

PIC genetiku dodáváme do řady zemědělských podniků v České republice a na Slovensku. Pravidelně také z České republiky exportujeme plemenná zvířata do mnoha evropských zemí - mezi největší odběratele patří chovatelé v Německu, na Ukrajině a v Rusku

mapka zakazniku

mapka zákazníků České PIC k 30.6.2009
 

Zákazníci

Farmy našich zákazníků se často velmi liší ve velikostech a v používané technologii. Někteří chovatelé se specializují na prodej selat, jiní produkují jatečná prasata nebo disponují vlastní porážkou a zpracováním vepřového masa. V závislosti na místních podmínkách a na konkrétním zaměření daného chovu je obměna základního stáda prasnic zajišťována nákupem prasniček z rozmnožovacích chovů PIC, jindy si chovatel sám produkuje plemenné prasničky pro vlastní potřebu.

Rozmnožovací chovy

Kromě vlastní produkční farmy v Náhlově (Liberecký kraj) je genofond PIC produkován také u našich smluvních partnerů

  • ZOD v Němčicích - vysoký zdravotní statut, PRRS negat., EP negat.
  • Mydlářka a.s.- vysoký zdravotní statut, PRRS negat., EP negat.
  • Tagros Troubelice a.s. - vysoký zdravotní statut, PRRS negat

Inseminační stanice

Výrobu a distribuci inseminačních dávek PIC kanců zajišťují dvě inseminační stanice:

  • ISK Žabčice s.r.o. (Jihomoravský kraj) tel: +420 602 516 062, +420 778 735 953
  • ISKA Albrechtice nad Vltavou (Jihočeský kraj) tel: +420 777 283 420