PARTNEŘI

VLASTNÍ PRODUKČNÍ FARMA
INSEMINAČNÍ
STANICE

Plemenné rodičovské kance produkuje Česká PIC na vlastní farmě v NÁHLOVĚ, také tato farma má vysoký zdravotní statut, který je pravidelně monitorován.

  • ISKA Albrechtice 

  • ISK Žabčice 
     

produkují pro naše zákazníky inseminační dávky. Na stanicích jsou ustájeni výhradně kanci PIC.

ROZMNOŽOVACÍ CHOVY

Česká PIC spolupracuje s firmami, které za smluvně stanovených podmínek produkují zdravý plemenný materiál, který PIC odkupuje pro potřebu svých zákazníků.

Plemenné prasničky rodičovské i prarodičovské generace produkuje pro Českou PIC několik farem, všechny mají vysoký zdravotní statut, řídí se zooveterinárními pravidly PIC a podrobují se pravidelnému veterinárnímu monitoringu. 

Tyto chovy jsou prosté PRRS a Mykoplazmy hyopneumoniae, patří mezi ně rozmnožovací a šlechtitelské chovy ve společnostech:
 

SMLUVNÍ PARTNEŘI

Inseminační dávky finálních kanců s genetikou PIC je možné získat také přímo od smluvních partnerů: