Symposium u příležitosti 50.výročí založení PIC

09.05.2012 13:44

llllllllll

Ve dnech 8. – 9. 5. 2012 se v Nashvillu uskutečnilo PIC Symposium u příležitosti 50.výročí založení firmy. Události se zúčastnili producenti prasat z celého světa. Jednotliví řečníci popsali vývoj produkce prasat v uplynulých 50-ti letech, pojmenovali budoucí výzvy, poskytli konkrétní příklady cest vedoucích k dosažení špičkových výsledků a věnovali se také otázkám transparentnosti ve výrobě potravin.

„Více k PIC Symposium 2012“