SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ

jméno                             pozice                                      telefon                            email

Pavel Mezera        
Lumír Boščík         
Karel Kamínek       
Václav Kadlec 

Olajos Sándor

Lucie Šmídková

Kateřina Poláčková

Lucie Kopřivová

Jana Kašpárková

Josef Škoda

jednatel                          
manager produkce        
odborný poradce         
odborný poradce     

odborný poradce

účetní

účetní

administrativa    

administrativa

vedoucí farmy Náhlov

+420 777 602 841         
+420 777 602 847        
+420 777 602 845        
+420 777 602 890 
+  36 209 815 877

 
+420 778 449 844    

+420 777 602 846

+420 775 475 848

+420 775 475 823

+420 777 602 851

Česká PIC s.r.o. , Maříkova 2215/5a, 621 00 Brno,   

 IČ:63486717,  DIČ: CZ63486717