KONTAKT

Česká PIC s.r.o.

Maříkova 2215/5a     

621 00 Brno

GoogleMap.jpg

IČ:    

DIČ: 

e-mail:    

dat schr: 

63486717

CZ63486717 

Sídlo společnosti

Bankovní účet

107-4184670217/0100   
Komerční banka 

CZ68 0100 0001 0741 8467 0217   

KOMBCZPPXXX

Číslo účtu:            Banka: 

IBAN:
SWIFT:

jméno     

email

pozice 

telefon 

Pavel Mezera        
Lumír Boščík         
Karel Kamínek       
Václav Kadlec 

Olajos Sándor

Lucie Šmídková

Kateřina Poláčková

Lucie Kopřivová

Jana Kašpárková

Josef Škoda

jednatel                          
manager produkce        
odborný poradce         
odborný poradce     

odborný poradce

účetní

účetní

administrativa    

administrativa

vedoucí farmy Náhlov

 777 602 841
 777 602 847
 777 602 845
 777 602 890
 +36 209 815 877


778 449 844

777 602 846

775 475 848

775 475 823

777 602 851

pavel.mezera@ceskapic.cz
lumir.boscik@ceskapic.cz
karel.kaminek@ceskapic.cz
vaclav.kadlec@ceskapic.cz

sandor.olajos@ceskapic.cz

lucie.smidkova@ceskapic.cz

katerina.polackova@ceskapic.cz
lucie.koprivova@ceskapic.cz
jana.kasparkova@ceskapic.cz

josef.skoda@ceskapic.cz

Inseminační stanice
kanců Žabčice s.r.o.

Průmyslová 552
664 63 Žabčice

telefon stanice      778 735 953
Pavel Mareček      602 516 062

e-mail:     isk.zabcice@volny.cz

Reg číslo hosp.: CZ62051510

GoogleMap.jpg

farma Náhlov
Česká PIC s.r.o 
463 52 Osečná 

GoogleMap.jpg

ISKA s.r.o.
Hladná 12
398 11 Albrechtice nad Vltavou


telefon stanice      382 288 141
Milan Štverák        603 283 420  

e-mail:                   info@iska.cz

Reg číslo hosp.: CZ31075680

GoogleMap.jpg

Reg číslo hosp.: CZ51011198