Inseminační dávky

Kvalitní inseminační dávky, správné uskladnění, manipulace s nimi a dobře provedená inseminace je základem úspěchu každého chovu využívajícího inseminaci. PIC zajišťuje vysokou kvalitu inseminačních dávek od výroby až po doručení k zákazníkovi na farmu. Zkušení pracovníci PIC nebo inseminačních stanic jsou vždy ochotni poskytnout chovateli školení či poradit, jak inseminační dávky správně skladovat, jak s nimi manipulovat a také jak a kdy inseminovat.

Odběr a distribuce semene PIC kanců je zajišťován dvěma inseminačními stanicemi, na kterých jsou ustájeni výlučně kanci s genofondem PIC: 

  • ISK Albrechtice n. Vltavou
    Stanici provozuje smluvní partner PIC, kapacita 120 ustajovacích míst.
     
  • ISK Žabčice u Brna
    Provozuje Česká PIC ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně. Kapacita je 60 kanců.

Kanci jsou na stanice dováženi z domácího produkčního nukleového chovu Náhlov a částečně pak z evropského genetického nukleového chovu PIC. Pro zajištění rychlého a nepřetržitého genetického pokroku na farmách našich zákazníků je velice důležitá pravidelná a vysoká obnova těchto kanců. Výběr kanců pro inseminační stanice se řídí přísnými selekčními kritérii. Vynikající plemeníci tak získávají možnost podílet se na zapuštění velkého množství prasnic.

Kanci PIC mají vysoký zdravotní statut a inseminační stanice dodržují přísný zooveterinární program PIC.

Pro výrobu dávek se používají nejkvalitnější krátkodobá i dlouhodobá ředidla. Inseminační stanice mají výborné technické vybavení pro zpracování ejakulátu, kontrolu kvality, následné chlazení a distribuci inseminačních dávek. Dávky se rozvážejí třikrát týdně - v pondělí, ve středu a v pátek - přímo k zákazníkům na farmu. Objednávky se přijímají do 8 hodin ráno, rozvoz začíná v 9 hodin. Obě inseminační stanice zajišťují rozvoz inseminačních dávek po celém území České republiky.